پست های ویژه مشاهده همه

چرا زمین گرد است؟

چرا زمین گرده

چرا زمین گرد است؟

علت کروی بودن یا همون گرد بودن زمین اینه که در ابتدا تشکیل زمین بصورت توده بخار و گازی شکل بوده و به مرور متراکم تر و حالت مذاب(مایع) به خودش گرفته و بخاطر سیال بودن تمام اجزا عناصر تشکیل دهنده زمین در ابتدای تشکیل شدنش و وجود نیروی ثقل که بصورت شعاعی از مرکز جرم زمین تشکیل میشه عناصر اولیه تشکیل دهنده زمین که عمدتا هیدروژن و هلیوم بودن بصورت کروی حول مرکز جرم زمین قرار گرفتن در اثر فرایند همجوشی عناصر سنگین تری مثل کربن اکسیژن و آهن تشکیل شدن که آهن بصورت مایع بود و بطرف مرکز جرم زمین کشیده شد و هسته کروی کنونی کره زمین و تشکیل داد به مرور با تشکیل سایر عناصر همه حول این هسته کروی جمع شدن و کره زمین و پدید آوردند .
البته کره زمین کاملا کروی نیست اونم بعلت حرکت وضعی زمینه که زمین مایع در اثر نیروی گریز از مرکز(که اخیرا بهش میگن نیروی جانب مرکز) در ناحیه استوا دچار کشیدگی شده و در ناحیه قطبین حالت پخی بخود گرفته است درحال حاضر شعاع استوایی زمین حدود21کیلومتر از شعاع قطبی آن بزرگتر است.

منبع:چرا زمین گرد است؟

چرا زمین گرد است؟


لینک های دانلود
لینک کوتاه‌ :
مطالب مرتبط
برچسب ها

برترین مطالب آهنگ فاخر
روز هفته ماه سال
دسته بندی خوانندگان